početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.2 - ORGANIZACIONO-KADROVSKI SEKTORoznaka fonda: 317

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 2

naziv jedinice opisa: STATISTIKA - POVERLJIVO

folijacija: 294-454.

vrsta dokumenta: tabela.

godina: 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Statistički podaci o kulturno-masovnom radu u Bosni i Hercegovini; podaci o postignutom uspehu studenata Više pedagoške škole u Sarajevu prilikom polaganja ispita; prevođenje radnika u više zvanje kroz prizmu statistike; stručne škole u Bosni i Hercegovini; studenti fakulteta i viših škola u Bosni i Hercegovini u zimskom semestru 1949/50 školske godine.


vrati se nazad