početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 7

broj jedinice opisa: 18

naziv jedinice opisa: JUGOSLOVENI NA STUDIJAMA U FRANCUSKOJ

folijacija: 274-647

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela.

godina: 1946-1948.

jezik: francuski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Opšti uslovi života i rada Jugoslovena na studijama u Francuskoj; spiskovi studenata, kojima nije odobreno dalje školovanje u Francuskoj, onih koji su radili na "Omladinskoj pruzi", čija su majke Francuskinje, koji studiraju o svom trošku, kojima se daje preporuka za dalje školovanje; mišljenje predsednika Udruženja jugoslovenskih studenata u Francuskoj o dodeljivanju stipendija; "neprijatelji nove Jugoslavije" i oni koji "nisu pokazali uspeha na studijama", među Jugoslovenima u Francuskoj; L'Institut d'Etudes Slaves traži lektore među stipendistima iz FNRJ; izveštaj Udruženja jugoslovenskih studenata u Francuskoj o svom radu i aktivnostima članstva; kulturno-prosvetni rad Ambasade FNRJ u Parizu; proslava godišnjice revolucije 1848/9; kinematografske škole; razgovor sa direktorom Centre national de la recherche scientifique o slanju jugoslovenskih stručnjaka na specijalizaciju u Francusku; obaveštenje da je Vlada FNRJ poslala izvesnu sumu novca, na ime stipendija; uspeh stipendista u februarskom ispitnom roku; prepiska povodom inicijative da se vrši stalna razmena profesora univerziteta između Francuske i Jugoslavije; molbe i odobrenja, za studije u Francuskoj.


vrati se nazad