početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.6 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 315

broj fascikle: 55

broj jedinice opisa: 137

naziv jedinice opisa: OSTALE ZEMLJE I ORGANIZACIJE

folijacija: 825-968

vrsta dokumenta: izveštaj, brošura, popis.

godina: 1946-1948.

jezik: portugalski, češki, nemački, srpskohrvatski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Poziv prof. dr. Petru Skoku da održi seriju predavanja na Univerzitetu u Bukureštu; izveštaj o osnivanju Instit d'etudes Slaves u Ženevi; repatrijacija pojedinih jugoslovenskih iseljenika iz Kanade; izveštaj o konferenciji poljskih i čehoslovačkih naučnih radnika u Katovicama; preporuka da se mladom norveškom slavisti omogući studiranje srpskohrvatskog jezika; poziv jugoslovenskim stručnjacima da posete Hochschule fur Welhandel u Beču; popis knjiga, koje se šalju u inostranstvo radi razmene; Ministarstvo prosvete Irana traži spisak biblioteka pri seminarima za orijentalistiku u FNRJ; poziv na letnji kurs međunarodnog prava u Hagu; kulturno-prosvetni rad i potrebe jugoslovenskih iseljenika u Egiptu; prepiska povodom štampanja u inostranstvu knjige o skrobu Maksa Stameca; pismo Udruženja profesora iz Parane, Brazil, kojim ono želi da se upozna sa prosvetnim prilikama u Jugoslaviji; periodični izveštaj Kraljevskog muzeja istorije prirode iz Stokholma o paleobotaničkim istraživanjima u Evropi; brošura "Archiv fur Energiewirtschaft" iz Belina; predavanja i diskusije pri "Rencontres internationales de Geneve"; profesor Tehničke visoke škole iz Ciriha želi da proučava jugoslovenske šume; prof. dr. Đuro Kurepa moli da mu se odobri odlazak na kongres u Ženevi; orijentalista iz Bejruta želi da uspostavi saradnju sa kolegama i odgovarajućim ustanovama u Jugoslaviji.


vrati se nazad