početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.6 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 315

broj fascikle: 54

broj jedinice opisa: 126

naziv jedinice opisa: MEĐUNARODNI SKUPOVI I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

folijacija: 1-302

vrsta dokumenta: izveštaj, obaveštenje, popis, brošura, raspis, prospekt.

godina: 1946-1948.

jezik: francuski, nemački, engleski, srpskohrvatski, italijanski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Obaveštenje o sastanku Stalnog saveta Međunarodnog kongresa antropoloških i etnoloških nauka; poziv na kongres Međunarodne lige za novo vaspitanje; obaveštenje o održavanju međunarodnog kongresa istoričara, povodom proslave stogodišnjice revolucije 1848/9; izveštaj MIP-a FNRJ, namenjen konferenciji ministara prosvete savezničkih zemalja u Londonu; delegacija jugoslovenskih naučnika, određena da prisustvuje proslavi godišnjice Njutnovog rođenja, kongres sudske i socijalne medicine u Briselu; međunarodni geološki kongres u Velikoj Britaniji; poziv na kongres o obrazovanju mašinskih inženjera u Darmštatu; međunarodna konferencija o zaštiti prirode u Bazelu; eksponati iz Jugoslavije na kanadskoj nacionalnoj izložbi; međunarodni kongres esperantista; poziv na konferenciju o kartografiji i optici u Firenci; Međunarodni savez studenata želi da uspostavi saradnju sa jugoslovenskim studentima; poziv na konferenciju filozofa u Amsterdamu; kongres lingvista u Parizu; poziv na međunarodni skup o genetici; spisak međunarodnih skupova na koje je Vlada NR Srbije dala odobrenje SANU da učestvuje; kongres slavista u Moskvi; "medicinska nedelja" u Budimpešti; profesori univerziteta FNRJ, članovi međunarodnih organizacija; prospekti Međunarodne federacije organizacija za dopisivanje i druženje školaraca; poziv na skup Međunarodne unije bioloških nauka; sastanak Savetodavnog komiteta Omladinskog Crvenog krsta; međunarodni simpozijum o praistorijskoj arheologiji u Bergenu; pismo direktora Arheološkog muzeja u Zagrebu povodom vizantološkog kongresa u Briselu; poziv na međunarodni skup etnologa i antropologa u Briselu; anketa Međunarodnog komiteta za istorijske nauke iz Pariza o razvoju naučne istoriografije u zemljama zahvaćenim Drugim svetskim ratom; međunarodni simpozijum geografa u Lisabonu; međunarodni kongres genetičara u Stokholmu; izveštaj prof. dr. Jovana Hadžija o učešću na kongresu zoologa u Parizu; simpozijum o teorijskoj i primenjenoj limnologiji u Cirihu.


vrati se nazad