početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 50

broj jedinice opisa: 120

naziv jedinice opisa: DRŽAVLJANI SSSSR NA STUDIJAMA U FNRJ

folijacija: 187-643

vrsta dokumenta: molba, odobrenje.

godina: 1946-1948.

jezik: ruski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Molbe i odobrenja za studije u Jugoslaviji.


vrati se nazad