početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 50

broj jedinice opisa: 119

naziv jedinice opisa: RUMUNSKI DRŽAVLJANI NA STUDIJAMA U FNRJ

folijacija: 150-186

vrsta dokumenta: izveštaj, molba, odobrenje, tabela.

godina: 1947.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Materijali o rumunskim državljanima srpskog i hrvatskog porekla, koji su na studijama u FNRJ, odnosno nameravaju da studiraju na nekom od jugoslovenskih univerziteta.


vrati se nazad