početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 50

broj jedinice opisa: 118

naziv jedinice opisa: POLJSKI DRŽAVLJANI NA STUDIJAMA U FNRJ

folijacija: 117-149

vrsta dokumenta: molba, odobrenje, izveštaj.

godina: 1946-1948.

jezik: francuski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Boravak dva asistenta Univerziteta u Lublinu u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu; molbe i odobrenja za studije u FNRJ; poljski stipendisti.


vrati se nazad