početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 49

broj jedinice opisa: 114

naziv jedinice opisa: STRANI DRŽAVLJANI NA STUDIJAMA U FNRJ-OPŠTI MATERIJALI

folijacija: 123-201

vrsta dokumenta: izveštaj, molba, odobrenje.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Nacionalna federacija kanadskih studenata želela bi da uspostavi saradnju sa univerzitetima u FNRJ, na bazi razmene studenata; spisak stranih studenata u Jugoslaviji; pismo Sveindijske studentske federacije, povodom želje da pošalje svoje stipendiste u FNRJ; dodela "rekreacionih stipendija"; problem stipendija sovjetskih državljana, bivših ruskih izbeglica u Jugoslaviji; dozvole za studiranje u FNRJ, izdate različitim stranim državljanima.


vrati se nazad