početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 44

broj jedinice opisa: 108

naziv jedinice opisa: JUGOSLOVENI NA STUDIJAMA U ČEHOSLOVAČKOJ

folijacija: 1-888

vrsta dokumenta: izveštaj, popis, molba.

godina: 1945-1948.

jezik: češki, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Spiskovi jugoslovenskih studenata i stipendista u Čehoslovačkoj; ideološko-političke karakteristike nekih studenata; Izveštaji Udruženja jugoslovenske narodne studentske omladine u Čehoslovačkoj; izveštaji atašea za kulturu Ambasade FNRJ u Pragu o jugoslovenskim studentima.


vrati se nazad