početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 41

broj jedinice opisa: 102

naziv jedinice opisa: JUGOSLOVENI NA STUDIJAMA U MAĐARSKOJ

folijacija: 231-303

vrsta dokumenta: popis, molba, odobrenje.

godina: 1946-1948, S.A.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Poziv jugoslovenskim studentima da pohađaju Letnji univerzitet u Debrecinu; molbe i odobrenja za studije u Mađarskoj; spisak jugoslovenskih državljana na studijama u Mađarskoj.


vrati se nazad