početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.3 - ODELJENJE ZA STRUČNO OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 4

broj jedinice opisa: 12

naziv jedinice opisa: STRUČNO OBRAZOVANJE

folijacija: 1-405

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, šema, uredba, rešenje.

godina: 1946-1948.

jezik: slovenački, makedonski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Izveštaj o šegrtima, poslatim u Čehoslovačku radi izučavanja zanata; kursevi za stručno obučavanje pripadnika Narodne milicije; stipendisti, odabrani da se školuju u Bibliotekarskoj školi u Pragu; izveštaj o radu stručnih škola u Čehoslovačkoj; školovanje albanskih učenika u srednjim stručnim školama FNRJ; kursevi za apsolvente trgovačkih škola; konkurs za prijem učenika u Geodetsko učilište pri Geografskom institutu Jugoslovenske armije; nastavni program Mašinske škole mornarice; plan školovanja pomorskih kadrova; kursevi u organizaciji Ministarstva pomorstva FNRJ; nedisciplinovano ponašanje albanskih učenika u privrednim preduzećima FNRJ; neka zapažanja o ponašanju jugoslovenskih učenika u Čehoslovačkoj; zapisnik sa konferencije o radu železničkih škola; osnivanje stručne škole pri fabrici "Sutjeska" u Beogradu; anonimno pismo o nepravilnostima prilikom upisa u stručne škole i pri odabiru učenika, koji se šalju u SSSR; plan potreba za stručnim kadrovima; karakteristike podnosilaca molbe za upis u Tekstilnu školu u Pragu; nastavni planovi i programi za: tečaj svetioničara, škole učenika u privredi metalske struke, škole za industrijske rukovodioce, mašinski odsek Srednje tehničke škole u Kragujevcu, škole porcelansko-izrađivačke struke; uredba o osnivanju Srednje radiotehničke škole; rešenja o osnivanju pojedinih radničkih tehnikuma; rešenje o obaveznom uvođenju nastave engleskog jezika u trgovačkim akademijama i ekonomskim tehnikumima; plan i program nastave engleskog jezika u trgovačkim školama; zaključci sednice Savezne kontrolne komisije po pitanju radnih odnosa; životni uslovi i zaštita na radu učenika u privredi; uputstvo o polaganju završnih ispita u srednjim stručnim školama, neuspeli izlet Škole učenika u privredi u Sarajevo; tečaj za nekvalifikovane učitelje na albanskom jeziku; odlaganje vojne službe polaznicima radničkih tehnikuma, uredba o osnivanju Kožarskog tehnikuma u Domžalama, komentar prakse vođenja učenika stručnih škola u posete preduzećima; predlog nastavnog plana Geodetskog tehnikuma pri Glavnoj geodetskoj upravi Vlade FNRJ; udžbenici za srednje stručne škole; članovi komisije za utvrđivanje valjanosti udžbenika.


vrati se nazad