početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 39

broj jedinice opisa: 97

naziv jedinice opisa: JUGOSLOVENI NA STUDIJAMA U BELGIJI

folijacija: 619-667

vrsta dokumenta: molba, biografija, rešenje, uverenje.

godina: 1945-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Molbe Jugoslovena, koji žele da započnu, ili nastave studije na jednom od univerziteta u Belgiji; stipendije, namenjene jugoslovenskim studentima u Belgiji.


vrati se nazad