početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 39

broj jedinice opisa: 96

naziv jedinice opisa: JUGOSLOVENI NA STUDIJAMA U AUSTRIJI

folijacija: 446-618

vrsta dokumenta: izveštaj, molba.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, nemački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Poziv Jugoslovenima na studijama u Austriji da se registruju kod Političkog predstavništva FNRJ u Beču; molbe pojedinih Jugoslovena da im se odobri studiranje na Univerzitetu u Beču; odobrenja Vlade FNRJ za studiranje u Austriji; spisak državljana FNRJ, koji studiraju u Austriji o svom trošku; izveštaj o položaju jugoslovenskih studenata u Beču za vreme, kao i posle Drugog svetskog rata; izveštaji Udruženja studenata FNRJ u Austriji o životu i radu njegovih članova.


vrati se nazad