početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 36

broj jedinice opisa: 86

naziv jedinice opisa: TEHNIČKI FAKULTETI

folijacija: 1-192

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, pravilnik, elaborat, arhitektonski plan.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, češki.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Konferencija Privrednog saveta FNRJ o pripremi inženjerijskih kadrova; program kongresa inženjera i tehničara Jugoslavije; nastava elektrotehnike na tehničkim fakultetima u FNRJ; statistički podaci o predviđenom broju diplomiranih studenata tehničkog fakulteta, do kraja 1945/46. školske godine; prospekt Visoke umetničko-industrijske škole u Pragu; pravilnik o nastavi na tehničkim fakultetima; nastavni plan geodetskog i melioracionog odseka Tehničkog fakulteta u Beogradu; profesori tehničkih fakulteta u ulozi projektanata i ovlašćenih inženjera; nastavni planovi nekih odseka Tehničkog fakulteta u Ljubljani; predlog da se osnuje katedra za hemijsku tehnologiju kože; nastava tehnologije gume pri Tehničkom fakultetu u Beogradu; predlozi za reorganizaciju tehničkih fakulteta; Komitet za radiodifuziji traži diplomirane elektrotehničare; predlog da se osnuju građevinski fakulteti u Sarajevu i Skoplju; prepiska povodom osnivanja Više pomorske škole u Rijeci; osnivanje saveznog geološkog fakulteta u Beogradu; nastavni planovi i programi nekih tehničkih fakulteta.


vrati se nazad