početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.3 - ODELJENJE ZA STRUČNO OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 30

broj jedinice opisa: 77

naziv jedinice opisa: STRUČNI TEČAJEVI I RADNIČKI TEHNIKUMI

folijacija: 450-835

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, elaborat, predstavka, rešenje, referat.

godina: 1946-1948.

jezik: slovenački, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Kurs za kadrove socijalnog staranja; tečaj nove stenografije, Ministarstvo rada FNRJ o problematici stručnih tečajeva; utvrđivanje ranga stručnih vojnih tečajeva; podaci o vrsti, organizaciji, nastavnim planovima stručnih tečajeva; nastavni planovi programi: voćarskog, inkubatorskog, rasadničkog, traktorskog, brigadirskog, domaćičkog, mlekadžijskog, učiteljskog i knjigovodstvenog tečaja; podaci o tečajevima na prostoru Bosne i Hercegovine; Pravilnik o stručnim tečajevima za lica zaposlena u trgovini; tečajevi u organizaciji Ministarstva industrije i rudarstva NR Hrvatske; elaborat o uzdizanju stručnih kadrova putem tečajeva; dvogodišnji pedagoški tečaj; isplata honorara nastavnicima različitih kurseva; primedbe na Nacrt uredbe o tečajevima za uzdizanje stručnih kadrova; tečajevi za stručno osposobljavanje službenika prosvetnog odeljenja i prosvetnih odseka gradskih narodnih odbora; referat o tečajevima za službenike u pravosuđu; program za osposobljavanje nekvalifikovanih radnika obućarske i kožarske struke; školovanje prospektora u Geološko-istraživačkom institutu u Sarajevu; tečajevi u organizaciji Ministarstva rudarstva FNRJ; održavanje kurseva u toku radnog vremena; literatura o borbi protiv korova i biljnih bolesti, za potrebe poljoprivrednih kurseva; primedbe na Okvirnu uredbu o radničkim tehnikumima; osnivanje rudarskih tehnikuma pri preduzećima "opštedržavnog značaja"; primedbe na predložene nastavne planove i programe nekih radničkih tehnikuma; izveštaj o radu tehnikuma pri Tovarni avtomobilov, Maribor, izveštaj o radu radničkog tehnikuma u Mežicama; ekonomska geografija u radničkim tehnikumima; izveštaj o stanju škola i tehnikuma pri Ministarstvu rudarstva FNRJ.


vrati se nazad