početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.3 - ODELJENJE ZA STRUČNO OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 30

broj jedinice opisa: 76

naziv jedinice opisa: ŽENSKE ŠKOLE

folijacija: 431-449

vrsta dokumenta: izveštaj, uredba, elaborat.

godina: 1946-1948.

jezik: makedonski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Predlozi da se reformišu ženske stručne škole; ukidanje Ženske stručne učiteljske škole u Beogradu; dilema: ukidanje ženskih škola, ili njihovo reformisanje; Uredba o ukidanju ženskih zanatskih škola u Makedoniji i prateći komentari.


vrati se nazad