početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.3 - ODELJENJE ZA STRUČNO OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 30

broj jedinice opisa: 75

naziv jedinice opisa: TRGOVAČKE, TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE ŠKOLE

folijacija: 245-430

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, popis, pravilnik.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, makedonski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Statistički podaci o školama i smerovima trgovačkog smera; osnivanje Komisije za stručnu trgovačku nastavu pri Ministarstvu trgovine i snabdevanja FNRJ; popis trgovačkih škola po rangu; stanje nastavnog kadra u trgovačkim školama; plan posete učenika trgovačkih škola različitim preduzećima; popis trgovačkih i ugostiteljskih škola pri Ministarstvu trgovine i snabdevanja FNRJ; potrebe Uprave vojne industrije za kadrovima trgovačkih škola; literatura iz političke ekonomije; nacrt nastavnog plana ekonomskih tehnikuma; izveštaj o dvogodišnjim trgovačkim školama u Sloveniji; popis učila, potrebnih za normalno odvijanje nastave u trgovačkoj školi; otvaranje Više zadružne škole; otvaranje elektroprivrednog odseka pri ekonomskom tehnikumu; uputstva za sastavljanje nastavnog plana i programa ekonomskih tehnikuma; komparativni pregled nastavnih planova ekonomskih tehnikuma i prateći komentar; povećanje broja nastavnih časova u trgovačkim i ugostiteljskim školama; kurs za komercijaliste; spisak učenika, stipendista hotela "Moskva"; uvođenje nastave stranih jezika u ekonomske tehnikume; privremeni pravilnik o radu Savezne ugostiteljsko-turističke škole u Opatiji; završni ispiti u Nižoj ugostiteljsko-turističkoj školi u Opatiji; polaganje završnog ispita u državnim trgovačkim akademijama; prelaz učenika iz nižih trgovačkih škola u ekonomske tehnikume; izjednačavanje arbiturijentskih tečajeva sa ekonomskim tehnikumima; elaborat o problemima učenika u trgovini; tromesečni izveštaj o radu Ekonomskog tehnikuma u Titogradu.


vrati se nazad