početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.2 - ODELJENJE ZA OPŠTE OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 3

broj jedinice opisa: 10

naziv jedinice opisa: MANJINSKE ŠKOLE FNRJ U INOSTRANSTVU

folijacija: 359-823

vrsta dokumenta: izveštaj, dopis.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Izveštaji Poslanstva FNRJ u Tirani o: potiskivanju srpskohrvatskog i forsiranju ruskog jezika u albanskim u albanskim školama, potrebi intenziviranja kurseva srpskohrvatskog jezika, zameni starih nastavnika novim, prinadležnostima pojedinih jugoslovenskih nastavnika u Albaniji, radu nekolicine jugoslovenskih filologa na sastavljanju albansko-srpskog rečnika i pisanju udžbenika, potrebi da se zadrži na radu u Tirani nastavnica Đurđica Vojinović, karakteristikama makedonskih učitelja u Albaniji, radu pojedinih profesora; karakteristike nekih nastavnika na radu u Albaniji; pismo makedonske učiteljice o problemima škola u Korči i okolini; Makedonske manjinske škole u Albaniji; prinadležnosti jugoslovenskih prosvetnih radnika u Albaniji; izveštaj profesora Ive Nakića o radu na narodnom prosvećivanju u Albaniji; Konvencija o kulturnoj saradnji FNRJ i Albanije; izveštaj o različitim problemima srpskih i hrvatskih manjinskih škola u Rumuniji: stanje škola, položaj nastavnika, nedostatak nastavnika i udžbenika, gimnazija u Temišvaru, prinadležnosti nastavnika; izveštaj o radu nastavnika hrvatskih manjinskih škola u Rumuniji; izveštaj ambasade FNRJ u Bukureštu o manjinskim školama FNRJ u Rumuniji; pismo profesora Ljubomira Ajvaza i učitelja Ante Maršana o materijalnom položaju jugoslovenskih prosvetnih radnika u Rumuniji; prepiska po pitanju postavljenja i premeštanja jugoslovenskih nastavnika u Rumuniji; obaveštenje da mađarsko Ministarstvo prosvete namerava da organizuje kurseve, čiji je cilj obuka privremenih učitelja u jugoslovenskim manjinskim školama; materijali o slanju jugoslovenskih učitelja na rad u srpskim i hrvatskim školama u Mađarskoj: karakteristike nekih nastavnika; rezultati tečaja za jugoslovenske učitelje u Pečuju; "potpuna apolitičnost i bezidejnost" Hrvatske čitanke, namenjene hrvatskim manjinskim školama u Mađarskoj; godišnji izveštaj o radu jugoslovenske manjinske škole u Antofagasti, Čile; problemi izazvani odbijanjem jugoslovenske zajednice u Punta Arenasu (Čile) da prihvati postavljenje Slavka Gajera za učitelja u jugoslovenskoj školi; izveštaj o radu hrvatskih škola u Gradišću; izučavanje makedonskog jezika i istorije u školama Pirinske Makedonije; otvaranje jugoslovenske škole u Solunu, potreba da se organizuje nastava za jugoslovenske iseljenike u Egiptu i Južnoafričkoj republici; izveštaj o radu srpske osnovne škole u Trstu i podaci o njenim učiteljima; prosvetne prilike među jugoslovenskim iseljenicima u Kanadi; slanje udžbenika iseljeničkoj koloniji u Kanadi; Jugoslovenski savez iz Ouklanda, Novi Zeland, traži učitelja i literaturu na narodnom jeziku; obaveštenje o osnivanju srpskohrvatske škole u Njujorku.


vrati se nazad