početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.3 - ODELJENJE ZA STRUČNO OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 29

broj jedinice opisa: 71

naziv jedinice opisa: TEHNIČKE ŠKOLE

folijacija: 1-466

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, brošure, pravilnik.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Kurs za rukovodioce industrijskih preduzeća; zadaci srednjih tehničkih škola, učenje kod "bespravnih" majstora; Pravilnik o nastavi na tehnikumima FNRJ; pravila o učenju i vladanju učenika srednjih tehničkih škola; pregled stručnih škola, koje se nalaze pod rukovodstvom Ministarstva industrije FNRJ; materijali o Industrijsko-tehničkoj školi, Sušak; konkurs za prijem učenika u Geodetsko učilište u Beogradu; izveštaj o industrijskim tečajevima u Sloveniji; potreba za osnivanjem hemijsko-tehnoloških odseka pri srednjim tehničkim školama; obaveštenja o ženskim i muškim zanatskim školama; Rešenje o reorganizaciji industrijskih škola u Srbiji; radno vreme učenika u privredi; dopuna izmena specijalnih smerova na tehnikumima; brojno stanje učenika upisanih u srednje tehničke škole, na početku školske 1947/8 godine; organizacija i nadzor nad industrijskim školama u Sloveniji; odseci za tekstil i tekstilne škole u FNRJ; rudarsko-topioničarske škole, odseci i kursevi; regulisanje prinadležnosti majstora-nastavnika; ferijalna praksa učenika tehničkih škola; raspored učenika za letnju proizvodnu praksu; rang tehničke škole pri Tovarni avtomobila, Maribor; Uredba o Poštansko-telegrafsko-telefonskoj školi u Beogradu; izveštaj nastavnim planovima i programima škola učenika u privredi; radio-tehnikumi; škola i internat pri geološkom tehnikumu u Pančevu; kinematografski tehnikum; materijali o Srednjoj hidrometereološkoj školi u Beogradu.


vrati se nazad