početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.3 - ODELJENJE ZA STRUČNO OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 28

broj jedinice opisa: 67

naziv jedinice opisa: STRUČNO OBRAZOVANJE

folijacija: 216-349

vrsta dokumenta: izveštaj, raspis, dopis, molba, tabela.

godina: 1946-1948.

jezik: slovenački, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Koordinacija rada u srednjim stručnim školama; regulisanje vojne obaveze polaznika radarskih tečajeva; kompetencije pojedinih ustanova u organizovanju i sprovođenju nastave u stručnim školama; prelaz učenika iz petog razreda gimnazije u stručnu školu; posete učenika stručnih škola industrijskim preduzećima; agitacija za upis u srednje stručne škole; potrebe FNRJ za stručnim kadrovima, za period 1947-1951; nomenklatura zanimanja radnika u privredi; Dopisna pravna škola za stručno uzdizanje sudija; odobreni nastavni planovi i programi srednjih stručnih škola; uvođenje nastave češkog jezika u nekim stručnim školama; plan upisa učenika u srednje stručne škole u Sloveniji; isplata dodatka upravnicima stručnih škola u Sloveniji; dužina školovanja učenika u privredi; predlog da se osnuju komiteti za stručne škole pri republičkim vladama; spisak smerova i odseka pri srednjim stručnim školama u FNRJ; honorarni časovi učenicima u privredi; upis učenika, koji nisu položili četvrti razred gimnazije u tehnikume; plan potreba za nastavnicima stručnih škola u Sloveniji; predlog reorganizacije srednjeg stručnog obrazovanja.


vrati se nazad