početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.2 - ODELJENJE ZA OPŠTE OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 22

broj jedinice opisa: 54

naziv jedinice opisa: FIZIČKA KULTURA

folijacija: 462-742

vrsta dokumenta: izveštaj, raspis, tabela.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Fiskulturna priredba u sklopu kongresa omladine u Zagrebu; sletske vežbe i takmičenja fiskulturnih aktiva po školama; plan nabavke gimnastičkih sprava za potrebe osnovnih i srednjih škola; statistički podaci o školama za fiskulturu i njenim učenicima; izveštaj o kvalitetu nastave fiskulture, nakon obilaska jednog broja škola; Svesokolski slet u Pragu; školovanje nastavnika fizičke kulture u okviru Više pedagoške škole u Zagrebu; jesenji kros u školama; referat "Uloga Gimnastičkog saveza u vaspitanju dece"; fiskulturne aktivnosti dece za vreme zimskog raspusta; nastavni planovi i programi fiskulture u svim školama svih vrsta; norme za ocenjivanje učenika.


vrati se nazad