početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.2 - ODELJENJE ZA OPŠTE OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 22

broj jedinice opisa: 52

naziv jedinice opisa: OSNOVNE I SEDMOGODIŠNJE ŠKOLE

folijacija: 63-339

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, stenografska beleška, elaborat, zakon.

godina: 1945-1948.

jezik: slovenački, makedonski, francuski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Izveštaji republičkih ministarstava prosvete o: različitim problemima osnovnog školstva, brojnom stanju učenika, učitelja, školskim zgradama i đačkim domovima; Zakon o osnovnom sedmogodišnjem školovanju; Zakon o ukidanju građanskih škola; ocenjivanje uspeha učenika; stanje osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori za period mart-april 1946; stanje u školama Bosne i Hercegovine; uputstva za pregled rada učitelja u Bosni i Hercegovini; izveštaj o stanju osnovnih škola u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, nakon obilaska terena; pregled broja učenika u Makedoniji, razvrstanih po nacionalnoj pripadnosti; školske prilike u Crnoj Gori na kraju prvog polugodišta 1946. godine; stanje osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini; postupak pri ocenjivanju učenika predloženih za isključenje iz škole; nedostaci u radu pojedinih nastavnika u Crnoj Gori; privatni ispiti u školama u Crnoj Gori; ocenjivanje rada nastavnika; potreba da lokalna štampa prati prosvetne prilike u svojoj sredini; rešenja o otvaranju i zatvaranju različitih osnovnih škola u Makedoniji; elaborati Ministarstva prosvete Makedonije: "Slabosti i propusti u radu osnovnih škola u školskoj 1946/47. godini" i "Za planski rad u osnovnim školama"; stenografske beleške sastanaka hrvatskog ministra prosvete sa rukovodiocima Narodnih odbora, po pitanju osnovnog obrazovanja; godišnji izveštaj o radu Sedmogodišnje škole, Kastav; izmene i dopune Uredbe o sedmogodišnjoj školi; primedbe na nastavni plan i program za osnovne škole, kao i na udžbenike; akcija "Američkog slunjskog zbora" iz Klivlenda, Ohajo za izgradnju škole u Slunju; zdravstvene prilike u osnovnoj školi u Malom Ižu; pripreme za savezni kongres učitelja; pripremanje izložbe o osnovnom školstvu.


vrati se nazad