početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.1 - KABINEToznaka fonda: 315

broj fascikle: 2

broj jedinice opisa: 5

naziv jedinice opisa: KONVENCIJE O KULTURNOJ SARADNJI

folijacija: 240-329

vrsta dokumenta: izveštaj, bilateralni ugovor, memorandum.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Bilateralni ugovori Vlade FNRJ sa Vladama Rumunije, Italije i Austrije o manjinskim školama; sporazum o regulisanju nerobnog plaćanja između Jugoslavije i Bugarske; izvod iz Memoranduma Mešovitog komiteta za demokratsku obnovu Kraljevine Švedske; izveštaj o slanju knjiga školama i drugim jugoslovenskim ustanovama u inostranstvu; Jugosloveni na studijama u inostranstvu; izveštaj o stranim državljanima, stipendistima u FNRJ; lektori za srpskohrvatski jezik u inostranstvu; nacrt Kulturne konvencije između FNRJ i NR Albanije; prepiska povodom odlaska jugoslovenske delegacije u Prag, u cilju sklapanja Kulturne konvencije između FNRJ i Čehoslovačke republike; spisak zaključenih Konvencija o kulturnoj saradnji; "Izveštaj o radu na ostvarenju plana rada Mešovite komisije i obeju potkomisija, shodno članu V Konvencije o kulturnoj saradnji između FNRJ i Republike Poljske, u oblasti nauke i prosvete".


vrati se nazad