početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.1 - KABINEToznaka fonda: 315

broj fascikle: 2

broj jedinice opisa: 4

naziv jedinice opisa: IZVEŠTAJI REPUBLIČKIH MINISTARSTAVA PROSVETE

folijacija: 1-239

vrsta dokumenta: izveštaj, organizaciona šema.

godina: 1946-1948.

jezik: slovenački, makedonski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Tromesečni i polugodišnji izveštaji republičkih ministarstava prosvete o svim pitanjima osnovnog, srednjeg i visokog školstva; stručno usavršavanje, narodno prosvećivanje, problematika domova kulture, naučnih društava, biblioteka i muzeja; organizacione šeme ministarstava prosvete Crne Gore i Makedonije.


vrati se nazad