početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.2 - ODELJENJE ZA OPŠTE OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 18

broj jedinice opisa: 38

naziv jedinice opisa: OPŠTE OBRAZOVANJE - OPŠTI MATERIJALI

folijacija: 1-482

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, popis, dopis, pravilnik.

godina: 1946-1948.

jezik: slovenački, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Polaganje privatnih ispita; pregled škola u FNRJ; vaspitno-obrazovni rad u kazneno-popravnim domovima; tabelarni pregled razvoja srednjih i učiteljskih škola u FNRJ; pregled upisa na fakultete; izveštaj o radu Narodnih odbora na prosvetnom polju; predlog da se naročito darovita deca školuju o trošku države; molba mentalno poremećenog roditelja da se ispravi "nepravda", naneta njegovom sinu gimnazijalcu; obrasci za popis srednjih škola i tečajeva; predlozi Centralnog veća narodne omladine Jugoslavije vezani za rad pionirskih organizacija; simboli korišćeni na karti školske mreže; izdavačka delatnost saveznih ministarstava; nomenklatura škola u FNRJ; saradnja jugoslovenskih škola sa školama u inostranstvu; kulturno-prosvetni rad na Omladinskoj pruzi; izveštaji Saveza prosvetnih radnika Jugoslavije o: potrebi poboljšanja prosvetnih prilika u Bosni i Hercegovini, časopisu "Savremena škola", kongresu prosvetnih radnika, materijalnom položaju nastavnika; teze za referat o organizacionim problemima saveza prosvetnih radnika; pomoć Bosni i Hercegovini u nastavnom kadru; izveštaj Ministarstva prosvete NR Hrvatske o slanju učitelja u Bosnu i Hercegovinu; informativni zbornik o sistemu narodnog obrazovanja; izveštaj o Komisiji za rešavanje problematike opšteobrazovnih škola; "nepristojne fotografije, koje se zlonamerno…proturaju u rasprodaji, a koje predstavljaju propagandu pornografije"; nedelja štednje u školama FNRJ; popularisanje pionirske štampe; vaspitno-obrazovni rad u zoološkom vrtu; predlog da se oficirima, koji su završili vojne škole, prizna odgovarajući razred gimnazije; studijski boravak pojedinih nastavnika u SSSR; uputstva o dodeljivanju pohvala i nagrada učenicima; dečja nedelja; teze o Savezu pionira; materijali o osnivanju Komisije za pregled omladinske i dečje književnosti i štampe; konkurs mladih prirodnjaka; elaborat o prosvetnim i kulturnim prilikama u Albaniji; Jugosloveni zaposleni u albanskim školama; Pravilnik o stanicama mladih tehničara; ratni zarobljenici, koji su odlučili da zasnuju radni odnos u FNRJ; organizaciona sruktura Povereništva za prosvetu Sreskog narodnog odbora; rodoljubiva poezija pesnika diletanta; materijali o (ne)disciplini u školama; kažnjavanje nedisciplinovanih; zadaci stručnih aktiva u školama; pomoć učiteljima zaposlenim u nepristupačnim krajevima.


vrati se nazad