početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.8 - ODELJENJE ZA INFORMACIJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 14

broj jedinice opisa: 27

naziv jedinice opisa: ODELJENJE ZA INFORMACIJE

folijacija: 1-277

vrsta dokumenta: izveštaj, popis.

godina: 1946-1948.

jezik: engleski, albanski, francuski, slovenački, češki.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Spisak knjiga, koje Hrišćanska zajednica mladih ljudi nudi kao poklon bibliotekama u Jugoslaviji; The American Book Center for War Devastated Libraries, Washington, nudi Vladi FNRJ veću pošiljku knjiga; knjige o Julijskoj krajini i Trstu; izveštaj o "Godišnjaku rudarstva i topioničarstva"; prijem i raspodela knjiga dobijenih od Američkog komiteta za pomoć Jugoslaviji; izveštaj o radu na albansko-srpskom rečniku; priručnik za učenje srpskohrvatskog jezika, za potrebe albanskih učenika; "Encyclopedia Britanica", namenjena ratom opustošenim zemljama; izveštaj o uništenim bibliotekama u FNRJ; popis monografija i stručnih časopisa, objavljenih u Hrvatskoj tokom 1946/7. godine; stručna periodika, koja izlazi u FNRJ; molbe akademika Vladimira Petkovića, Georgija Ostrogorskog i Nikole Saltikova da im se radovi objavljuju u stranim časopisima; pomoć Čehoslovačke u knjigama; razmena knjiga sa italijanskim ustanovama; dva primerka časopisa "Notiziario della scuola e della cultura", iz Rima; dnevnik "Oslobođenje"; kanadski slavista moli da mu se pošalje literatura o makedonskom jeziku; Direkcija osnovnih i srednjih škola iz Meksika moli da joj se pošalje literatura o FNRJ, knjige za Vijeće kanadskih južnih Slavena, iz Toronta; knjige jugoslovenskih autora, namenjene Kolumbija univerzitet u Njujorku; knjige namenjene biblioteci Univerziteta u Trstu; knjige za slavistički seminar u Jeni; nemački geograf traži odgovarajuću literaturu o geografiji Jugoslavije; knjige namenjene Slavističkom institutu u Parizu; knjige, koje se šalju Američkom univerzitetu u Bejrutu; knjige za Instituto univesitario orientale di Napoli; mišljenje general-lajtnanta Pavla Jakšića o studiji "Smjer gibanja", dr Fedora Mikića.


vrati se nazad