početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.6 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 315

broj fascikle: 10

broj jedinice opisa: 22

naziv jedinice opisa: KULTURNO PROSVETNE VEZE SA EVROPSKIM ZEMLJAMA I ORGANIZACIJAMA

folijacija: 1-632

vrsta dokumenta: izveštaj, molba, brošura.

godina: 1946-1948.

jezik: nemački, engleski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Albansko ministarstvo prosvete traži jugoslovenske nastavne planove i programe; prepiska povodom slanja jugoslovenskih stručnjaka na rad u Albaniju i drugi oblici saradnje sa Albanijom; izveštaj akademika Grge Novaka o fondovima jugoslovenskih arhiva, koji su preneti u Beč za vreme Drugog svetskog rata; pismo političkog predstavnika Austrije u Beogradu o potrebi saradnje austrijskog Instituta za privredna istraživanja sa odgovarajućim jugoslovenskim ustanovama; profesor briselskog "Slobodnog univerziteta" traži literaturu, kako bi pripremio predavanje o socijalističkoj Jugoslaviji; izložba modernog didaktičkog materijala u Briselu; poziv JAZU da učestvuje na zasedanju Međunarodne unije akademija u Briselu; kongres antropoloških i etnoloških nauka u Briselu i drugi oblici kulturno prosvetne saradnje sa Belgijom; prepiska povodom učestvovanja bugarskih naučnika na kursu za preparatore Muzeja u Skoplju; britanski slavista želi da se zaposli kao lektor na Beogradskom univerzitetu; poziv jugoslovenskim šekspirolozima na konferenciju o Šekspiru; izveštaj o radu Škole za slovenske i istočnoevropske studije, London; stipendije Britanskog saveta namenjene Jugoslaviji; "Fond srpskog poslanika u Londonu", u cilju novčane potpore jugoslovenskih studenata u Ujedinjenom Kraljevstvu; poziv Univerziteta u Oksfordu na letnji kurs na temu "Evropska civilizacija u XX veku"; mirovni ugovor sa Italijom; platni promet sa Trstom; različiti oblici kulturno-prosvetne saradnje FNRJ sa Italijom; Dečja nedelja u Egeru; kulturno-prosvetna saradnja sa Mađarskom; materijali o različitim oblicima kulturno-prosvetne saradnje FNRJ sa Poljskom; molba Ministarstvu kinematografije SSSR da pošalje u Jugoslaviju sineaste svih profila; izveštaj o radu Društva za kulturnu saradnju Jugoslavije sa SSSR; Sveslavenski poljoprivredni kongres u Pragu; češki folkloristi na folklornom festivalu u Skoplju; različiti oblici saradnje čehoslovačkih i jugoslovenskih kulturnih, javnih i naučnih radnika; slučaj profesora iz Skoplja, koji je "zaboravio" da se vrati sa službenog puta u Nemačku; uticaj Rezolucije Informbiroa na rad Udruženja Francuska-Jugoslavija u Parizu; izveštaj o učestvovanju jugoslovenskih književnika, naučnika i drugih javnih radnika na seminarima u organizaciji Slovenskog instituta u Ženevi; Jugosloveni na međunarodnim kongresima u Švajcarskoj.


vrati se nazad