početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.1 - KABINEToznaka fonda: 315

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 3

naziv jedinice opisa: PRAVNI AKTI

folijacija: 420-556

vrsta dokumenta: raspis, nacrt zakona, brošura, uredba, projekat.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Projekat Uredbe o nastavničkoj struci; primedbe na projekat i prateća prepiska; Predlog Uredbe o osnivanju Komiteta za naučne ustanove, univerzitet i visoke škole; primedbe na Opšti zakon o Narodnim odborima; nacrt Pravilnika o stručnim ispitima i kursevima; varijante Uredbe o stručnoj obuci ratnih vojnih invalida.


vrati se nazad