početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.1 - ODELJENJE ZA KULTURU I UMETNOSToznaka fonda: 314

broj fascikle: 9

broj jedinice opisa: 32

naziv jedinice opisa: FILMSKO PREDUZEĆE FNRJ

folijacija: 1-52

vrsta dokumenta: izveštaj, prepiska.

godina: 1945-1946.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Materijali Odseka za uski film direkcije Filmskog preduzeća FNRJ; kurs za kamermane (uslovi za prijem kandidata, plan nastave); spisak sovjetskih filmova, čije se kopije nalaze u Jugoslaviji; američka producentska kuća traži snimljeni materijal sa suđenja Draži Mihailoviću.


vrati se nazad