početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - POVERLJIVA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA PRAVNE I POVERLJIVE POSLOVEoznaka fonda: 314

broj fascikle: 8

broj jedinice opisa: 31

naziv jedinice opisa: SLUŽBENICI KOMITETA I PODRUČNIH USTANOVA

folijacija: 1-364

vrsta dokumenta: izveštaj, šema, tabela, raspis.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Organizaciona šema Komiteta, mesečna plata službenika Komiteta i Državne štamparije i uputstva za sprovođenje sistematizacije radnih mesta; redovne isplate novca pravnim i fizičkim licima u inostranstvu; zadaci i poslovanje Zavoda za autorsko-pravno posredništvo i Jugoslovenske knjige, delimičan spisak zaposlenih; spisak članova Predsedništva Komiteta, brojno stanje službenika, spisak rukovodioca Komiteta sa naznačenom partijskom pripadnošću; prekršaji službenika Komiteta i područnih ustanova i kazne izrečene "u ime naroda"; organizaciona šema Jugoslovenske knjige; raspisi ministarstava Vlade FNRJ po raznim pitanjima.


vrati se nazad