početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - POVERLJIVA ARHIVA

2.3 - UPRAVNO-STATISTIČKO ODELJENJEoznaka fonda: 314

broj fascikle: 6

broj jedinice opisa: 29

naziv jedinice opisa: STATISTIKA

folijacija: 1-610

vrsta dokumenta: izveštaj, grafikon, šema, tabela.

godina: 1946-1948, .

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Auto park Komiteta i područnih ustanova; brojno stanje službenika Komiteta, Jugoslovenske knjige i Poslovnoce za kulturno-umetničke priredbe sastavljen po nacionalnoj pripadnosti, struci i školskoj spremi; pregled uvoznih potreba Komiteta i drugih saveznih i republičkih ustanova kulture; plan uvoza za 1947. godinu; potrebe Komiteta i područnih ustanova za određenim proizvodima; petogodišnji plan Odeljenja za kulturi i umetnost Ministarstva prosvete Srbije; uvozne potrebe Ministarstva prosvete Slovenije; zbirni finansijski planovi Komiteta i Jugoslovenske knjige za 1947; ispravljeni finansijski plan Jugoslovenske knjige za drugo tromesečje 1947; rekapitulacija broja radnih mesta po strukama i zvanjima; planovi uvoza i raspodele uvezene robe; pregled položajnih i ličnih dohodaka na dan 1. decembra 1947; finansijski plan Jugoslovenske knjige za 1948; predlog budžeta Zavoda za autorsko-pravno posredništvo za 1948; potrošnja kancelarijskog materijala; službena putovanja o trošku Komiteta; rad Jugoslovenske knjige tokom jula 1948; stanje kapitalne izgradnje u okviru petogodišnjeg plana; priliv i odliv deviza po nerobnom osnovu; planovi nabavke različite opreme za potrebe Komiteta i područnih ustanova.


vrati se nazad