početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - POVERLJIVA ARHIVA

2.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 5

broj jedinice opisa: 24

naziv jedinice opisa: VEZE SA ZEMLJAMA BLISKOG ISTOKA

folijacija: 240-250

vrsta dokumenta: izveštaj.

godina: 1948.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Upravi odbor Jugoslovenskog crvenog krsta za Srednji istok predlaže organizovanje opersko-baletske predstave u Kairu; predlog da se pozove u posetu FNRJ egipatski pisac Husein Bej Tahu; spisak libanskih kulturnih i javnih radnika pozvanih da posete omladinske radne akcije; spisak iranskih kulturnih i javnih radnika pozvanih da posete omladinske radne akcije; obaveštenje da je u Bejrutu objavljen prevod knjige Oskara Daviča "Među Markosovim partizanima".


vrati se nazad