početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - POVERLJIVA ARHIVA

2.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 4

broj jedinice opisa: 20

naziv jedinice opisa: VEZE SA VELIKOM BRITANIJOM

folijacija: 754-945

vrsta dokumenta: izveštaj, projekat ugovora, prepiska, brošura, fotografija.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, engleski.

napomena:

autor: J.POPOVIĆ, ORDER INDISPENSABLE,THE SLAVONIC REVIEW, 1946.

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Projekat ugovora između Državnog filmskog preduzeća FNRJ i britanskog Ministarstva informisanja o otkupu britanskih filmova; putovanje jugoslovenske delegacije u London, radi proučavanja prostornog planiranja u Velikoj Britaniji; gostovanja britanskih umetnika u FNRJ; fotografije sa izložbe knjige i folklora u Londonu; izveštaji Ambasade FNRJ u Londonu o: pozivu na umetnički konkurs, pri Olimpijskim igrama u Londonu, nameri izdavačke kuće H.L.Harvey da objavi monografiju o zemljama srednje i istočne Evrope, pozivu na izložbu marioneta u Londonu, britanskim "progresivnim" umetnicima, koji bi mogli da budu pozvani u posetu omladinskim radnim akcijama, želji pijaniste Kendala Tejlora da izvodi i snima kompozicije jugoslovenskih autora i o njegovoj turneji kroz Jugoslaviju; dokumentacija organizacije The New Education Fellowship.


vrati se nazad