početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - POVERLJIVA ARHIVA

2.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 4

broj jedinice opisa: 15

naziv jedinice opisa: VEZE SA ALBANIJOM

folijacija: 1-222

vrsta dokumenta: izveštaj, nacrt ugovora, prepiska.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, albanski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Albanska Vlada traži pomoć za štampanje albansko-srpskog rečnika; nacrt kulturne konvencije između FNRJ i NR Albanije; troškovi kulturne saradnje sa Albanijom; razni vidovi kulturne saradnje sa Albanijom; spisak albanskih kulturnih radnika izabranih da posete gradilište Omladinske pruge; hora pri Društvu Jugoslavija-Albanija; muzički život u Albaniji; popis likovnog pribora, muzičkih instrumenata, štamparskih mašina i drugog materijala, poslatog u Albaniju kao pomoć; izložba hrvatske umetnosti u Albaniji; uputstvo o isplati redovnih zarada Jugoslovenima angazovanim u Albaniji; turneje jugoslovenskih umetničkih grupa po Albaniji; jugoslovenski muzičari u Albaniji: molba albanske vlade da joj se pošalju školovani muzičari, Bojan Adamič u Albaniji, ispadi muzičara iz Hrvatske, izveštaj o sastanku Komiteta za kulturu i umetnost Albanije u vezi sa problemima muzičke umetnosti.


vrati se nazad