početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - POVERLJIVA ARHIVA

2.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 3

broj jedinice opisa: 11

naziv jedinice opisa: VEZE SA SSSR

folijacija: 519-556

vrsta dokumenta: izveštaj, dopis, prepiska.

godina: 1946-1948.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Obaveštenje o dolasku Teatra Lenjinskog komsomola; angažovanje sovjetskih pozorišnih stručnjaka u Jugoslaviji; prepiska povodom slanja delegacije na otvaranje jugoslovenske izložbe u Moskvi; izveštaj o sastanku sekretara CKSKP(b) Andreja Ždanova sa sovjetskim kompozitorima i muzičkim kritičarima, povodom odluke CKSKP(b) da "očisti sovjetsku muzičku umetnost od svih štetnih uticaja dekadenstva i formalizma"; zaštita autorskih prava u Sovjetskom savezu; izveštaj o kulturnom životu u SSSR.


vrati se nazad