početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - POVERLJIVA ARHIVA

2.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 3

broj jedinice opisa: 10

naziv jedinice opisa: VEZE SA POLJSKOM

folijacija: 310-518

vrsta dokumenta: izveštaj, dopis, prepiska.

godina: 1946-1948.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Prepis Konvencije o kulturnoj saradnji FNRJ i Poljske; konferencija srednjoevropskih izdavača u Varšavi; spisak poljskih književnih dela, koja bi došla u obzir za štampanje u Jugoslaviji; saradnja sa Poljskom na filmskom planu; izložba u Varšavi i Krakovu; lica predložena za šestomesečne stipendije u Poljskoj; incidenti, koji su se dogodili prilikom gostovanja Anite Meze i Stanoja Jankovića u Poljskoj; izveštaj o priredbi posvećenoj Jugoslaviji na Narodnom univerzitetu u Gluhovu; neodgovoran odnos osoblja Ambasade u Varšavi prema jugoslovenskim umetničkim delima izloženim u Poljskoj; gostovanja poljskih umetnika u Jugoslaviji i jugoslovenskih u Poljskoj; prepiska povodom predloga Društva Jugoslavija-Poljska da se organizuju uzajamne posete; izložba likovnih umetnosti naroda Jugoslavije u Varšavi i Krakovu; gostovanje jednog broja jugoslovenskih umetnika; realizacija plana kulturne razmene sa Poljskom; kulturne prilikama u Poljskoj; zasedanju varšavske Podkomisije za ostvarenje kulturne konvencije.


vrati se nazad