početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.4 - ODELJENJE ZA PRAVNE I POVERLJIVE POSLOVEoznaka fonda: 314

broj fascikle: 28

broj jedinice opisa: 103

naziv jedinice opisa: RASPISI

folijacija: 77-973

vrsta dokumenta: raspis.

godina: 1946-1948.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Raspisi Ministarstva finansija i Komiteta za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti FNRJ Generalnog sekretarijata Vlade, Sekretarijata Vlade za personalnu službu, Predsedništva Vlade, različitih ministarstava i dr. saveznih ustanova; uputstvo za korišćenje budžetskih investicionih kredita u 1947. godini kod Državne investicione banke FNRJ; projekat uredbe o unutrašnjem uređenju Komiteta za kulturu i umetnost.


vrati se nazad