početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.3 - UPRAVNO-STATISTIČKO ODELJENJEoznaka fonda: 314

broj fascikle: 25

broj jedinice opisa: 98

naziv jedinice opisa: JUGOSLOVENSKA KNJIGA (STATISTIKA)

folijacija: 77-438

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, popis.

godina: 1946-1948.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Finansijsko poslovanje Jugoslovenske knjige; poslovanje Državnog izdavačkog preduzeća Jugoslavije; rad Odeljenja za novine i časopise Jugoslovenske knjige, sa osvrtom na aktivnosti “druga Sekelja”.


vrati se nazad