početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.3 - UPRAVNO-STATISTIČKO ODELJENJEoznaka fonda: 314

broj fascikle: 24

broj jedinice opisa: 96

naziv jedinice opisa: STATISTIKA (RAZNO)

folijacija: 1-599

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, popis.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, makedonski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Popis objekata i predmeta u vlasništvu Državne štamparije, Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije i Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda Kraljevine Jugoslavije, na kojima je učinjena materijalna šteta za vreme Drugog svetskog rata; statistički podaci o nekim pevačkim društvima, muzičkim školama, bibliotekama i čitaonocama; sumarni podaci o nekim kulturno prosvetnim ustanovama u Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji; pregled ukupnog broja službenika državnih kulturno-prosvetnih ustanova po republikama FNRJ, sa visinom mesečnih prihoda; godišnji plan popisa koji je sastavio Državni statistički ured; sumarni podaci republičkih ministarstava prosvete o stručnjacima razli čitih profila; opšta uputstva o visini autorskih honorara; sumarni podaci o različitim umetničkim udruženjima; popis tečajeva za skraćeno školovanje; materijalno stanje kulturno-prosvetnih ustanova pod upravom republičkih ministarstava prosvete; troškovi kancelarijskog materijala; nomenklatura i klasifikacija umetničkih škola na početku školske godine 1947/48.; izdavačka delatnost; Slovenski knjižni zavod iz Ljubljane o prodatim knjigama; stipendije dodeljene učenicima umetničkih škola i akademija u zemlji i inostranstvu; podaci o nagradama; podaci o domovima kulture; sumarni pregled kulturno-umetničkih ustanova; autopark Komiteta.


vrati se nazad