početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 22

broj jedinice opisa: 90

naziv jedinice opisa: VEZE SA SAD I KANADOM

folijacija: 30-162

vrsta dokumenta: izveštaj, prepiska.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Slanje jugoslovenskih učenika i studenata u SAD; izveštaj o Janku Brajoviću, Amerikancu Crnogorskog porekla; pismo Svetskog kluba prijatelja iz Klivlenda, Ohajo; gostovanje američkog dua Grin-List u FNRJ; The American Medical Association iz Čikaga moli da mu se pošalje spisak medicinskih biblioteka u FNRJ; Američka ambasada nudi jugoslovenskim radio-stanicama gramofonske ploče; Hrvatsko pjevačko društvo “Preradović” iz Gerija (Indijana) moli da mu se nabave note; ponuda Američkog centra za knjigu; snimanje jugoslovenskih i borbenih pesama; međunarodna izložba ilustracija knjiga Njujorku; otvaranje jugoslovenske knjižare u Klivlendu (Ohajo); materijal, potreban za kulturnu propagandu među iseljenicima u SAD; Evropska komanda američke armije se obraća Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu zbog eventualnih studija demobilisanih američkih vojnika u ovoj ustanovi; Amerikanac iz Južne Karoline želi da uvrsti dve jugoslovenske priče za decu u jedan zbornik; spisak američkih časopisa na koje namerava da se pretplati Komitet; spisak fotografija fresakan namenjenih Morganovoj publikaciji; pismo Izdavačkog odbora “The Who is who 1948/49”; partiture poslate iseljeničkom listu “Enakopravnost” iz Klivlenda; časopis “The Theatre Arts” želi da piše o pozorišnom životu u FNRJ; Državna založba Slovenije šalje knjige jugoslovenskim iseljenicima u Kanadi; izveštaj o filmovima prikazanim Jugoslovenima u Kanadi; izložba primenjenih umetnosti u Torontu.


vrati se nazad