početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 21

broj jedinice opisa: 82

naziv jedinice opisa: VEZE SA VELIKOM BRITANIJOM

folijacija: 1=149

vrsta dokumenta: izveštaj, prepiska.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Poziv na međunarodni kongres antropoloških i etnoloških nauka; Englez traži literaturu o srpskoj srednjovekovnoj umetnosti; materijali o festivalu Međunarodnog udruženja za savremenu muziku u Londonu; popis poštanskih maraka poslatih na izložbu u Londonu; “The Workers Music Association” poziva jugoslovensku javnost da se pretplati na časopis “The Keynote”; izložba britanskih knjiga u Beogradu i Zagrebu; ponuda britanskih propagandnih filmova; dva muzičara žele da gostuju u FNRJ; konferencija folklorista u Londonu; “The British school of ballroom dancing” želi da uspostavi saradnju sa sličnim ustanovama u Jugoslaviji; izložba jugoslovenske knjige u Londonu; akcija za preuređenje prostorija Ambasade FNRJ u Londonu; Britansko-jugoslovensko društvo predlaže da gostuju u FNRJ “The Hurvitz Quartet” i hor “The Workers Music Association”; izveštaji Ambasade FNRJ u Londonu o; stipendistima Britanskog saveta, časopisu Britansko-jugoslovenskog društva, gostovanju kompozitora i dirigenta Alana Buša u FNRJ, knjigama “klasika marksizma-lenjinizma” na engleskom jeziku; prevođenju dela jugoslovenskih autora na engleski jezik; materijali Britanskog saveta u Beogradu o raznim oblicima kulturne saradnje FNRJ i Velike Britanije.


vrati se nazad