početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 19

broj jedinice opisa: 77

naziv jedinice opisa: VEZE SA ALBANIJOM

folijacija: 455-566

vrsta dokumenta: izveštaj, prepiska, popis.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, makedonski, albanski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Boravak albanskog Državnog hora u Rijeci; popis knjiga poslatih Umetničkom liceju u Tirani; slanje muzičkih instrumenata u Albaniju; materijali Društva za kulturnu saradnju Albanije sa Jugoslavijom o: izložbi povodom rođendana Josipa Broza, otvaranju izložbe likovnog stvaralaštva jugoslovenskih naroda u Tirani, turneji albanskih udarnika po FNRJ, predlogu da se dela nekih crnogorskih pisaca prevedu na albanski i predlogu da se u Albaniji organizuju izložbe ULUS-a i ULUH-a; Albanci, polaznici Zemaljske glumačke škole u Zagrebu; knjige namenjene makedonskim seljacima iz okoline Korče; gostovanja jednog broja jugoslovenskih umetnika i umetničkih ansambala u Albaniji; predlozi albanske strane za kulturnu razmenu sa FNRJ; gostovanje albanske folklorne grupe u FNRJ; slanje umetničke grupe u Tiranu povodom proslave 25 maja; albanski javni radnici, predloženi da posete “Omladinsku prugu”; albanski Komitet za kulturu moli da mu se pošalju dramski tekstovi i literatura o pozorištu; materijali o Bojanu Adamiču i drugim jugoslovenskim muzičarima poslatim u Albaniju da razvijaju muzičku kulturu Albanaca.


vrati se nazad