početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 18

broj jedinice opisa: 70

naziv jedinice opisa: IZVEŠTAJI ATAŠEA ZA KULTURU FNRJ U PRAGU

folijacija: 1-286

vrsta dokumenta: izveštaj, prepiska.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, češki.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Incidenti prilikom gostovanja Hajduka i Dinama na turniru u Pragu; češki stipendisti žele da snime dokumentarni film o kulturnim spomenicima Jugoslavije; saradnja sa Maticom slovačkom iz Turčinskog Sv. Martina; revija “Slovenski pregled” traži materijale o muzičkom životu u Jugoslaviji; upravnik baleta Gradskog pozorišta u Olomucu želi da gostuje u Jugoslaviji sa svojim ansamblom; inicijativa da se obnovi rad Saveza pravnika slovenskih država; izložba Društva čehoslovačkih filatelista u Brnu; subotička muzička škola želi da stupi u vezu sa jednom čehoslovačkom muzičkom školom; izložba međunarodne antifašističke karikature u Brnu; priredbe u ČSR na kojma su učestvovali jugoslovenski umetnici; Čehoslovak predlaže novu jugoslovensku himnu; poziv reditelju E. F. Burijanu da gostuje u FNRJ; cirkus “Evropa” želi da gostuje u Jugoslaviji; gostovanje dečjeg hora iz Benešova; prevođenje “Gorskog vijenca” na češki; proslav devedesetogodišnjice rođenja Nikole Tesle u Pragu; izložba Frane Šimunovića u Pragu; Institut istorije arhitekture iz Praga želi da organizuje ekskurziju po FNRJ; čehoslovački kulturni radnici predviđeni da posete Jugoslaviju; pregled izdataka kulturnog atašea u Pragu; klub čeških turista želi da uspostavi veze sa sličnom organizacijom u Jugoslaviji; Vojna muzička škola u Pragu traži partiture jugoslovenskih koračnica; izložba Ede Murtića u Pragu; veče jugoslovenske književnosti u Pragu; priredbe povodom državnog praznika FNRJ; angažovanje čehoslovačkih muzičara u jugoslovenskim orkestrima; boravak Aleksandra Belića u Pragu; izveštaj o dirigentu Vaclavu Talihu; mišljenje o romanu Františeka Pilara “Dan počinje noću”; problem izvođenja dela Antuna Dobronića u Pragu; predavanje prof. Arnošta Kolomana; grupa igrača na konopcu “Koronas” želi da gostuje u FNRJ; Državni konzervatorijum u Brnu traži partiture novijih dela jugoslovenskih autora; angažovanje umetnika mozaičara u FNRJ; gostovanje Antonia Janigra, Ive Mačeka, Anite Mezetove i Aleksandra Marinkovića u Pragu; izložbe “Slike narodnih umetnika u SSSR” i “Generacija Manesa” 1939-1947. u Pragu; izveštaj o visini honorara, koji će biti isplaćen jugoslovenskim izvođačima za snimanje gramofonskih ploča u ČSR; gostovanje “Rabotničkog kulturnog spoloka” iz Košica; molba jugoslovenskim pozorištima da šalju svoje programe čehoslovačkim pozorišnim časopisima; izložba Lea Šimraka u FNRJ; prepiska povodom turneje folklornog ansambla Državne realne gimnazije iz Vlaških Mežiriči; pismo dekoratera Aloiza Drobnog; molba dramaturga Slobodnog divadla u Brnu Olge Valtrove; učitelj iz Zlina traži jugoslovenske narodne pesme koje bi uvrstio u jedan zbornik; Narodni divadlo, iz Praga traži partituru gotovčevog “Simfonijskog kola”; Čehoslovački radio, Prag traži partituru “Porina” Vatroslava Lisinskog; Narodni divadlo, Opava (Šleska) traži partituru gotovčevog “Ere sa onoga svijeta”.


vrati se nazad