početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.1 - ODELJENJE ZA KULTURU I UMETNOSToznaka fonda: 314

broj fascikle: 10

broj jedinice opisa: 39

naziv jedinice opisa: UMETNIČKE ŠKOLE I AKADEMIJE

folijacija: 245-410

vrsta dokumenta: izveštaj.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, makedonski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Plan i program nastave, uslovi za polaganje prijemnog ispita Visoke škole za primenjenu umetnost i Umetničko-zanatske škole u Pragu; podaci o planovima i programima, izveštaji o radu i statistički podaci o umetničkim školama i akademijama u Sloveniji i Hrvatskoj; izveštaj o radu umetničkih škola i akademija u Srbiji tokom školske 1947/48. godine; materijali o radu ostalih umetničkih škola.


vrati se nazad