početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

II - OPŠTA ARHIVA

II.4 - KULTURNE I PROSVETNE VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 313

broj fascikle: 8

broj jedinice opisa: 17

naziv jedinice opisa: KULTURNE I PROSVETNE VEZE SA INOSTRANSTVOM

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, zapisnik, brošura, upitnik.

godina: 1945-1946.

jezik: srpskohrvatski, engleski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Obaveštenje ministra unutrašnjih poslova Vlade Zečevića da će u Jugoslaviju biti pušteni samo oni strani državljani koje su ustanove iz FNRJ, koje su ih pozvale, uredno prijavile uz odgovarajuću dokumentaciju; poziv na međunarodnu studijsku nedelju obrazovanja žrtava rata u Cirihu; dve publikacije Međunarodnog biroa za prosvetu iz Ženeve; zapisnik sa konferencije savezničkih ministara prosvete u Londonu; izveštaj o radu Međunarodnog biroa za prosvetu tokom 1943-1944; uredba o kulturnim atašeima DFJ u inostranstvu; izveštaj ambasade DFJ u Varšavi o kongresu prosvetnih radnika u Lođu i različitim vidovima kulturno-prosvetne saradnje između Poljske i Jugoslavije; poziv Instituta za Međunarodnu intelektualnu saradnju pri Društvu naroda na zajednički rad u cilju prokupljanja knjiga i njihove distribucije u ratom opustošena područja; poziv Vladislavu Ribnikaru da bude član počasnog predsedništva na svetskom omladinskom kongresu u Londonu; upitnik o opštem fizičkom i mentalnom stanju školske omladine koji je jugoslovenskoj vladi poslala Konferencija savezničkih ministara prosvete; godišnji izveštaj Međunarodne unije za zaštitu literarne i umetničke svojine; materijali o kulturnim i prosvetnim vezama sa Čehoslovačkom; saradnja sa Američkim društvom za obnovu Jugoslavije; dopisnik Srpskog glasnika iz Toronta Leon Davičo piše o mogućoj kulturno-prosvetnoj saradnji Kanade i "nove" Jugoslavije; izveštaj o reformama u jugoslovenskoj prosveti za potrebe Međunarodnog biroa za prosvetu.


vrati se nazad