početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

II - OPŠTA ARHIVA

II.2 - PROSVETA I NAUKAoznaka fonda: 313

broj fascikle: 6

broj jedinice opisa: 13

naziv jedinice opisa: STUDIJE U INOSTRANSTVU

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, popis, ideološko-politička karakteristika, molba.

godina: 1945-1946.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, češki, bugarski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Spisak studenata kojima je data saglasnost da studiraju u inostranstvu; spiskovi studenata - stipendista čehoslovačke vlade; molbe pojedinih lica da im se odobri odlazak na studije u Čehoslovačku, sa priloženim ideološko-političkim karakteristikama i dr. dokumentima; molbe pojedinih bugarskih državljana da im se odobre studije u FNRJ; molbe jugoslovenskih građana da im se odobre studije u Bugarskoj, Švajcarskoj i Austriji; materijali o licima koja žele da nastave započete studije u Velikoj Britaniji; materijali o Jugoslovenima na studijama u Sovjetskom Savezu; materijali o slanju Jugoslovena na studije u Francusku.


vrati se nazad