početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

II - OPŠTA ARHIVA

II.2 - PROSVETA I NAUKAoznaka fonda: 313

broj fascikle: 5

broj jedinice opisa: 11

naziv jedinice opisa: MANJINSKE I ISELJENIČKE ŠKOLE

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, elaborat, referat, konvencija, memorandum.

godina: 1945-1946.

jezik: srpskohrvatski, makedonski, slovenački, rumunski, slovački, bugarski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Nekoliko karakterističnih referata: "Pregled razvoja manjinskog pitanja na teritoriji Jugoslavije, "U rešavanju pitanja manjina vidi se demokratičnost naše narodne vlasti", "Manjinske škole u FNRJ" i dr.
Izveštaj o radu jugoslovenske iseljeničke škole u mestu Dock Sud (okolina Buenos Ajresa) tokom 1944; program nastave srpskohrvatskog jezika u školi sa mađarskim nastavnim jezikom; inicijativa Slovenačkog kulturno-prosvetnog društva "Franc Rozman" iz Inđije da se otvori u ovom gradu slovenačka osnovna škola.
Srpske i hrvatske škole i odeljenja u Rumuniji:
izveštaj o položaju Srba i Hrvata u Rumuniji i odgovarajući memorandum o tome; izveštaj o opštim prilikama u kojima rade srpske škole, pregled srpskih manjinskih škola u Rumuniji sa brojem odeljenja, učenika i nastavnika; elaborat "Srbi u rumunskom Banatu"; izveštaj o jugoslovenskoj srednjoj školi u Temišvaru; popis srpskih učitelja - državljana Rumunije; plate srpskih učitelja u Rumuniji; brojno stanje učenika u srpskim školama; sveštenici Srpske pravoslavne crkve koji obavljaju dužnost učitelja u srpskim školama; molba Uprave Pravoslavne srpske eparhije temišvarske da se što pre reši pitanje izdržavanja srpskih veroispovednih osnovnih škola u Rumuniji; konvencija o uređenju manjinskih osnovnih škola u Banatu.
Okvirni nastavni program srpskohrvatskog jezika za manjinske škole u DFJ; stanje makedonskih škola u Albaniji; statistički pregled manjinskih škola u FNRJ; spisak slovenačkih iseljeničkih škola u Severnoj i Južnoj Americi; referat "Pitanje iseljeničkih škola i kulturno-prosvetnih ustanova naših naroda"; primedbe na programe manjinskih škola iz nastave istorije, jezika i književnosti; slovački nastavnici u slovačkim manjinskim školama u Jugoslaviji; otvaranje jugoslovenske škole u Solunu; elaborat o mađarskim manjinskim školama u Jugoslaviji; popis jugoslovenskih škola u Francuskoj; popis hrvatskih manjinskih škola u Gradišću (Austrija); popis srpskih i hrvatskih škola u Mađarskoj; primedbe na programe rumunskih manjinskih škola iz nastave istorije, jezika i književnosti; nastavni program ukrajinske manjinske osnovne škole; nastavni program poljske manjinske škole; program iz srpskohrvatskog jezika za slovačke, rusinske i bugarske manjinske škole; okvirni nastavni program za slovačke manjinske škole u Jugoslaviji; nastavni planovi i programi bugarskih škola.


vrati se nazad