početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

II - OPŠTA ARHIVA

II.1 - OPŠTI MATERIJALI O KULTURI I PROSVETIoznaka fonda: 313

broj fascikle: 3

broj jedinice opisa: 6

naziv jedinice opisa: NARODNO PROSVEĆIVANJE

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, raspis, uputstvo, brošura, zapisnik.

godina: 1945-1946.

jezik: srpskohrvatski, makedonski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Narodno prosvećivanje "po svim sektorima rada" u školskoj godini 1944/45; izveštaj o radu Odeljenja za narodno prosvećivanje Povereništva za prosvetu DFJ u periodu novembar 1944 - mart 1945; raspis o vaspitnom značaju narodnih knjižnica i čitaonica i uputstvo za rad u njima; kulturno-prosvetna propaganda na selu radi podsticanja poljoprivrednika na veća pregnuća; ciljevi, zadaci, plan i metode rada narodnih univerziteta; izveštaj o radu na narodnom prosvećivanju u Makedoniji; statistički podaci o analfabetskim tečajevima u Makedoniji do maja 1945. i o radu narodnih univerziteta u Makedoniji do juna 1945; izveštaj o rezultatima rada u svim vidovima narodnog prosvećivanja u Makedoniji od oslobođenja do juna 1945; izveštaj o radu narodnih univerziteta u Hrvatskoj; uputstvo o ciljevima i zadacima, organizaciji i načinu rada usmenih novina; osnivanje matičnih domova kulture; pitanje vođenja nadzora nad tzv. petparačkom literaturom; spisak knjiga koje su dodeljene Odeljenju za narodnu prosvetu Ministarstva prosvete Srbije u cilju osnivanja stalne izložbe knjiga sa pokretnom knjižnicom; predlog da se napravi agitacioni vagon koji bi služio kao biblioteka, čitaonica i bioskop (sa odgovarajućim nacrtom i objašnjenjem); opšti izveštaj o radu na polju narodnog prosvećivanja u Hrvatskoj u julu 1945; popis knjiga koje su namenjene prosvetnim vlastima Kosova i Metohije, a za potrebe prosvećivanja naroda; plan i program rada privremenih tečajeva za prosvećivanje žena na selu; brošura "Značaj voća i povrća u narodnoj ishrani"; izveštaj o rezultatima rada na prosvećivanju naroda u Vojvodini tokom 1944. i 1945; narodno prosvećivanje u Hrvatskoj tokom avgusta 1945; tečaj za horovođe u jedinicama Jugoslovenske Armije na slovenačkom primorju; narodno prosvećivanje u Sloveniji tokom septembra 1945; izveštaj o radu Narodne biblioteke NR Bosne i Hercegovine; izveštaj o radu odeljenja za narodno prosvećivanje Ministarstva prosvete DFJ za septembar, oktobar i decembar 1945; uputstvo o organizaciji narodnoprosvetnih odbora; materijali sa konferencije o narodnom prosvećivanju: tečajevi i priredbe - ciljevi i zadaci, vrste, organizacija rada; pitanje podizanja kulturno-umetničkog nivoa priredbi; narodno prosvećivanje putem radio-emisija, izvod iz referata o štampi i propagandi u funkciji opismenjavanja naroda; uloga kinematografije u narodnoj prosveti; narodno prosvećivanje u Hrvatskoj tokom oktobra 1945; nekoliko pitanja i odgovora o narodnom prosvećivanju u Sloveniji; narodno prosvećivanje u Srbiji tokom septembra 1945; narodno prosvećivanje u Makedoniji tokom oktobra 1945; konferencija o zimskoj kampanji narodnog prosvećivanja u Bosni i Hercegovini; izveštaj o narodnom prosvećivanju u Sloveniji za novembar 1945; spisak pozorišnih komada i skečeva koje je Ministarstvo prosvete Slovenije odobrilo za svoje diletantske (amaterske) pozorišne družine; uputstvo za rad na suzbijanju nepismenosti na prostoru uže Srbije, Vojvodine i Kosova i Metohije; zapisnici sa prvog, drugog, trećeg i četvrtog sastanka Komisije za narodno prosvećivanje Ministarstva prosvete Srbije; isečci iz štampe o Radnoj prosvjetnoj nedjelji u Crnoj Gori; rukopis reportaže za štampu o rezultatima analfabetskih tečajeva na prostoru čitave FNRJ; reportaža "Još jedan važan dan u borbi protiv nepismenosti"; referati "Dužnosti onih koji su svršili kurs za narodno prosvjećivanje" i "Narodni učitelji kao javni radnici"; narodno prosvećivanje u Srbiji u novembru 1945; narodno prosvećivanje u Bosni i Hercegovini u novembru 1945; projekat statističke evidencije narodnog prosvećivanja u FNRJ; grafički prikaz organizacije narodnog prosvećivanja u FNRJ; predlog da se osnuju štabovi za likvidaciju nepismenosti; plan rada mesečnog tečaja za rukovodioce analfabetskih tečajeva; nekoliko pitanja i odgovora o problemima analfabetskih tečajeva u Srbiji na početku 1946; izveštaj o radu Odeljenja za narodno prosvećivanje Ministarstva prosvete FNRJ za januar 1946; uputstva za organizaciju mesnih prosvetnih odbora u Crnoj Gori; zaključci sa konferencije prosvetnih rukovodioca u Crnoj Gori; prosvećivanje u Crnoj Gori tokom decembra 1945; narodno prosvećivanje u Srbiji tokom decembra 1945; nekoliko odgovora na pitanja o likvidaciji nepismenosti u Crnoj Gori.


vrati se nazad