početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jedinice opisanaziv jedinice opisagodina
167 15 7 CENE 1950.
167 16 7 CENE 1950-1951.
167 17 7 CENE 1951.
167 18 7 CENE 1951-1952.
167 19 7 CENE 1952.
167 20 7 CENE 1952.

vrati se nazad