početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jedinice opisanaziv jedinice opisagodina
167 3 2 PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 1950-1951.
167 4 2 PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 1951-1952.
167 5 2 PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 1952.

vrati se nazad